ZDA podpira kršenje verske svobode v Sloveniji in po svetu

Ameriško zunanje ministrstvo je objavilo letno poročilo o verskih pravicah po svetu. Ameriško poročilo kritizira mnoge države, npr. Kitajsko, Pakistan, Iran …, dotika pa se tudi verskih pravic v Sloveniji in pravi, da se verske pravice in svoboščine v naši državi načeloma spoštujejo.

Ali se verske pravice v Sloveniji res spoštujejo? Odgovor na vprašanje je jasen: verske pravice se v Sloveniji ne spoštujejo, velja celo nasprotno: zelo se kršijo! Zato je ameriško poročilo o stanju verskih pravic v Sloveniji napačno in zavajajoče. In katere pravice se kršijo?

Najbolj je na udaru pravica otrok do svobode vesti oz. svobode veroizpovedi. Katoliška cerkev zahteva od staršev, da takoj po rojstvu dajo svojega otroka krstiti, sicer jim grozi večni pekel, pa tudi otrok pride v večni pekel, če umre nekrščen. Zato mnogi starši podležejo temu psihičnemu pritisku in dajo svojega otroka kmalu po rojstvu krstiti. Otrok tako postane krščenec in član katoliške cerkve. Postane član neke organizacije brez svojega soglasja in to organizacije, v zvezi s katero zgodovinar Karlheinz Deschner pravi, da na svetu ni organizacije, ki bi bila »v antiki, vključno s srednjim in novim vekom ter posebno v 20-tem stoletju tako obremenjena z zločini, kot krščanska cerkev, prav posebno rimsko-katoliška cerkev.« (Kdo sedi na Petrovem stolu, 3. del) To pa pomeni, da je bila otroku odvzeta svoboda vesti oz. veroizpovedi, kajti ustava RS v 41. členu tudi otroku priznava svobodo vesti in veroizpovedi (po 3. odst. 41. člena ustave imajo starši pravico, da v skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno vzgojo. Usmerjanje otrok glede verske in moralne vzgoje mora biti v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo ter z njegovo svobodo vesti, verske in druge opredelitve ali prepričanja). Krst dojenčkov tako pomeni odvzem verske svobode, ki jo jamčita slovenska ustava in konvencija o otrokovih pravicah. Velikemu številu ljudi v Sloveniji je bila odvzeta verska svoboda, saj so bili prisilno krščeni in tako niso imeli možnosti, da bi svobodno vstopili v versko skupnost. Mnogi so spoznali prevaro in zato izstopili iz katoliške cerkve.

Vendar pa iz katoliške cerkve ni mogoč popoln izstop, saj ta le-teh ne priznava. Priznava samo formalni izstop, kar pomeni, da oseba kljub izstopu še vedno ostane del cerkve, vendar pa nima več pravic, ostanejo pa ji praktično vse dolžnosti. Cerkev namreč noče izbrisati krsta, saj trdi, da ga ni mogoče izbrisati, kajti krst naj bi v dušo vtisnil neizbrisno znamenje, ki daje krščencu poleg ostalega tudi neizbrisne dolžnosti. Cerkev očitno stoji na stališču: enkrat v cerkev, večno v cerkvi. Ker izstop je ali ga ni, vmesnega stanja namreč ne more biti, je jasno, da izstopa iz katoliške cerkve ni. Zato je tudi v tem primeru krščena pravica do svobode vesti oz. veroizpovedi iz 41. člena slovenske ustave. Seveda so kršeni tudi mednarodni dokumenti o človekovih pravicah, ki govorijo o verski svobodi. Formalni izstop, ki ga priznava cerkev je zato samo trik, s katerim želi prepričati javnost, da je iz cerkve mogoče izstopiti in da spoštuje verske pravice. Cerkev spoštuje te pravice samo tam, kjer ji je to v korist, npr. v deželah, kjer je večinsko prebivalstvo nekatoliško. Tako ima namreč možnost misijoniranja in s tem vplivanja na nekatoliško prebivalstvo, da se spreobrne v katolicizem. Lastnim članom oz. članom katoliških družin (nekrščeni otroci …) pa pravice do veroizpovedi ne priznava.

Način vstopa v cerkev in nezmožnost izstopa tudi kažeta na totalitarnost katoliške cerkve, kar je priznal celo sam papež papež Pij XI., ki je 18.9.1930 rekel: »Če že obstaja totalitaren režim – totalitaren v praksi in teoriji – je to režim Cerkve, saj Cerkvi človek pripada na totalen način.« (Enciklopedija Slovenije, 13. zvezek)

Tisočem in tisočem je v Sloveniji kratena verska svoboda. Glavni kršitelj le-te je katoliška cerkev, ki bo asistenci hlapčevske države, ki noče zaščiti verske svobode otrok in odraslih, čeprav je to njena ustavna dolžnost, kar po tekočem traku krsti dojenčke, s čimer ne krši samo slovenske ustave, temveč tudi Jezusov nauk. Ta je namreč rekel, da potrebno prvo učiti in šele na to krstiti.

Podobno kot v Sloveniji je tudi drugje na zahodu. Krsti dojenčkov se odvijajo po tekočem traku, milijoni so brez svojega soglasja postali član nasilne in totalitarne organizacije, iz katere niti ne morejo več izstopiti. Zato je ameriško poročilo o stanju verskih pravic po svetu nepopolno in zavajajoče, saj ne upošteva kršitev verske svobode otrok in tistih, ki želijo iz katoliške cerkve. Razlog za takšno zavajajoče poročilo je razumljiv, saj sta Vatikan in ZDA zaveznici glede kršenja verskih in drugih pravic. Roka roko umije, saj tako Vatikan kot ZDA kršita verske pravice otrok in odraslih. Cerkveni krsti dojenčkov se namreč kot po tekočem traku odvijajo tudi v Ameriki, v državi, ki so jo polna usta svobode in pravic. Očitno samo na papirju.

Več o krstu otrok in izstopu iz cerkve na http://www.izstop-iz-cerkve.org/

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*