Premestitve v cerkvi – drugič

Premestitve v katoliški cerkvi so stalnica. Razlogi so različni, med drugim cerkev premešča pedofilske duhovnike in jih tako skrije pred roko pravice. To je cerkev delala v preteklosti in to dela tudi sedaj, kar se bo razkrilo v prihodnje. Kot že navedeno, pa cerkev premešča klerike tudi iz drugih razlogov. Kateri so ti razlogi? V članku »Premestitve v Cerkvi na Slovenskem«, ki je bil objavljen v Družini (5.8.2012), je navedenih kar nekaj razlogov za premestitve.

Znani slovenski duhovnik, ki se pogosto pojavlja v medijih, odhaja na enoletni študijski dopust. Kaj bo študiral, v članku ni navedeno, niti kam bo šel. Ali bo študiral v Rimu in naredil doktorat, saj magisterij že ima? Ali bo študiral boga? Če da, katerega: katoliškega ali Boga Stvarnika? Študira lahko samo katoliškega boga, kajti Boga se lahko samo živi in ga ni mogoče študirati. Če bi bilo to mogoče, bi to »zapovedal« Jezus iz Nazareta. Kako je mogoče Boga živeti? Enostavno: po Desetih Božjih zapovedih. Za takšno življenje pa ni potrebno hoditi v Rim na študij, zapovedi je mogoče živeti tudi doma.

Duhovnik, sicer profesor na javnih univerzi, je bil razrešen službe duhovnega pomočnika v neki župniji in imenovan za duhovnega pomočnika v več drugih župnijah. Profesor kot duhovni pomočnik? Kakšno duhovno pomoč lahko nudi klerik, član organizacije, za katero zgodovinar Karlheinz Deschner pravi: Na svetu ni organizacije, ki bi bila »v antiki, vključno s srednjim in novim vekom ter posebno v 20-tem stoletju tako obremenjena z zločini, kot krščanska cerkev, prav posebno rimsko-katoliška cerkev«. (http://www.bogastvo-cerkve.org) Kakšnega duha lahko posreduje član organizacije, za katero sam papež pravi, da je totalitarna. »Če že obstaja totalitaren režim – totalitaren v praksi in teoriji – je to režim Cerkve, saj Cerkvi človek pripada na totalen način«, je dne 18.9.1930 rekel papež Pij XI. (Enciklopedija Slovenije, 13. zvezek)

V zadnjem času je veliko prahu dvignil izgon nadškofa Urana iz Slovenije. Razlog za premestitev oz. izgon je njegovo domnevno očetovstvo. Čeprav Uran očetovstvo zanika, mu nadrejeni v Vatikanu očitno ne zaupajo oz. verjamejo, kajti če bi mu, potem do izgona v tujino ne bi prišlo. Očitno upokojeni nadškof nima dokazov o svoji nedolžnosti v zvezi z očetovstvom. Ali pa stoji zadaj kaj drugega? Katoliška cerkev je namreč znana po svojih zavajanjih, molku, sprenevedanjih …, pa čeprav uči Ne laži! Seveda to po njenem velja samo za druge, zanjo samo pa ne. Zato je tudi pri Uranu velika verjetnost, da zadaj stoji kaj drugega. Laž vedno bolj postaja zaščitni znak cerkve.

Zanimiva je naslednja premestitev. Službe duhovnega pomočnika v romarskem središču Medžugorje je bil razrešen nek duhovnik in premeščen v Slovenijo. Čeprav cerkev uradno ne priznava Marijinih prikazovanj v Medžugorju, pa to ni ovira, da v tem romarskem središču, kjer častijo Marijo, nima svojega duhovnika, pa čeprav je to v BIH. Potrebno je seveda poskrbeti za trume slovenskih vernikov, ki se zgrinjajo tja in imeti od tega korist. V avtobusih namenjenih v Medžugorje so videvali tudi nadškofa Urana. Ali ima mogoče to kaj zveze s premestitvijo upokojenega nadškofa?

Premeščen je bil tudi župnik Bizant, ki je sporočil javnosti novico o izgonu nadškofa iz Slovenije. Iz ljubljanske nadškofije je bil premeščen v Celje za župnika župnije Sv. Jožef. Kazenska ali nagradna premestitev? V isti župniji je bil službe župnika razrešen znani duhovnik in imenovan za kaplana v isti župniji. Zelo nenavadno! Iz župnika v kaplana! Ponavadi je obratno. Kazensko ali nagradno.

In ob koncu: Koliko duhovnikov je bilo premeščenih, ker imajo otroke? Ker cerkev dobro pozna stanje med duhovščino, pozna tudi ta podatek.

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*