Ali lahko Radio Ognjišče – cerkvena prižnica preživi brez javnih sredstev (drugi del)

Med “podporniki” cerkvenega širjenja katoliške vere z javnimi sredstvi, torej sredstvi vseh državljanov, najdemo tudi kar nekaj ministrstev in občin, celo nekaj gledališč in šol. Očitno je za mnoge subjekte javnega prava cerkvena prižnica pomembna.

Nekaj največjih izplačevalcev javnih sredstev cerkveni prižnici – Radiu Ognjišče
(Supervizor, transfer 2003 – 13.10.2012):

MINISTRSTVO ZA KULTURO 845.374,06
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana 230.642,66
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 58.517,44
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 56.426,61
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE Opera in balet Ljubljana 25.497,31
JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA 24.787,62
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 23.169,28
MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO 22.821,77
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU 20.432,32
ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR 19.610,93
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOMUNICIRANJE 17.103,51
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE DRAMA LJUBLJANA 13.324,95
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 12.304,80
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE NOVA GORICA 12.260,31
LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA 8.818,99
SLOVENSKA FILHARMONIJA 8.809,97
INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA REPUBLIKE SLOVENIJE 8.397,24
REPUBLIKA SLOVENIJA 6.835,25
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR 6.495,01
SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE 5.473,21

Ministrstvo za kulturo

Največji “plačnik” cerkvene prižnice je bivše ministrstvo za kulturo, ki je v obravnavanem času transferiralo v cerkveno sfero za potrebe širjenja katoliške vere kar 845.374,06 evrov.

Kaj vse je ministrstvo financiralo npr. v letu 2011?

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pravi:”Novembra 2011 je bivše Ministrstvo za kulturo Radiu Ognjišče nakazalo finančna sredstva v skupni višini 180.762,30 EUR. Zadevna sredstva so bila podeljena Radiu Ognjišče, kot izdajatelju medija oz. radijskega programa, v okviru letnega javnega razpisa za sofinanciranja programskih vsebin medijev, in sicer za 2 projekta:
– projekt “Info” je bil sofinanciran v višini 95.811,13 EUR
– projekt “Ve(i)deti” je bil sofinanciran v višini 84.951,17 EUR.
Oba navedena projekta sta bila realizirana v skladu s pogodbama o sofinanciranju oz. skladno z namenom javnega razpisa.”

Na vprašanji Cerkev-ne.net
1. Kakšna je bila vsebina projekta INFO in kakšna VE(I)DETI?
2. Kaj vse je Radio Ognjišče v okviru obeh projektov naredilo? Katere oddaje ali sklope oddaj je pripravilo v tem kontekstu?

je omenjeno ministrstvo odgovorilo:

“Projekt »Info« je obsegal informativne, izobraževalne in verske vsebine, realizirane pa so bile naslednje vrste oddaj:
dnevne novice (3650 objav – vse premierno);
Informativna oddaja (365 oddaj – vse premierno);
Večerna informativna oddaja (522 oddaj – 261 premiernih, 261 ponovitev);
dnevne novice sobota in nedelja (520 predvajanj – vsa premierno);
Športna oddaja (104 predvajanja – 52 premiernih, 52 ponovitev);
Športni napovednik (104 predvajanja – 52 premiernih, 52 ponovitev);
Pogovor o (104 predvajanja – 52 premiernih, 52 ponovitev);
Spoznanje več, predsodek manj (104 predvajanja – 52 premiernih, 52 ponovitev);
Komentar (416 predvajanj – 208 premiernih, 208 ponovitev).
Projekt »Ve(i)deti« je obsegal informativne, izobraževalne, kulturno-umetniške in verske vsebine, realizirane so pa bile naslednje vrste oddaj:
Luč v temi (24 predvajanj – 12 premiernih, 12 ponovitev);
Vstani in hodi (24 predvajanj – 12 premiernih, 12 ponovitev);
Slovencem po svetu in domovini (104 predvajanja – 52 premiernih, 52 ponovitev);
Iz žitnice Slovenstva (365 predvajanj – vsa premierno);
Pevci zapojte, godci zagod’te (106 predvajanj – 53 premiernih, 53 ponovitev);
Doživetja narave (102 predvajanji – 51 premiernih, 51 ponovitev);
Ponedeljkova 17. (104 predvajanja – 52 premiernih, 52 ponovitev);
Za življenje (106 predvajanj – 53 premiernih, 53 ponovitev);
Kolokvij (104 predvajanja – 52 premiernih, 52 ponovitev);
Kateheza (104 predvajanja – 52 premiernih, 52 ponovitev);
Naše škofije (104 predvajanja – 52 premiernih, 52 ponovitev);
Svet na dlani (56 predvajanj – 28 premiernih, 28 ponovitev);
Minute za okolje (104 predvajanja – vsa premierno);
Za zdravje se je treba odločiti (52 predvajanj – vsa premierno).

“Na vprašanje Cerkev-ne.net: “Ker je Radio Ognjišče del cerkvene sfere, za katero velja 7. člen ustave o ločitvi države in verskih skupnosti, in ker je bistvo omenjenega radia širjenje katoliške vere, pomeni financiranje obeh projektov državno pomoč pri širjenju vere, kar pomeni, da država oz. ministrstvo ni več versko nevtralno, kar po ustavi mora biti, temveč se je postavilo na stran cerkve. Zakaj ministrstvo ni zavrglo prijave Radia Ognjišče, saj država ne sme financirati (širjenja) nobene vere?”

je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport odgovorilo:

“Izdajatelj radijskega programa Radio Ognjišče, vpisanega v razvid medijev, je (samostojna) pravna oseba, RADIO OGNJIŠČE d.o.o. Koper. Izdajatelj Radia Ognjišče je torej gospodarska družba in NE verska skupnost (Katoliška Cerkev).”

Dejstvo je, da ministrstvo, seveda ni edino, ne razume ustavnega načela ločitve države in cerkve, kajti bistvo tega načela je ločitev države in vere, tako kot je to določil francoski zakon iz leta 1905. Država ne sme sodelovati pri širjenju nobene vere, ne glede na to, v kakšni pravno-organizacijski obliki se to dogaja. Država mora biti vedno versko nevtralna!

Nadaljevanje sledi

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*