Ali lahko Radio Ognjišče – cerkvena prižnica preživi brez javnih sredstev (tretji del)

Med večjimi “podporniki” širjenja katoliške vere je tudi bivše Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. To je v obravnavanem času nakazalo Radiu Ognjšče 58.517,44 evrov, kar ga uvršča na tretje mesto med subjekti javnega prava, ki podpirajo ta radio.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (sedaj Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) je po lastnih navedbah “v 2011 in v 2012 zakupilo medijski prostor na Radiu Ognjišče, in sicer vsak 4. torek v mesecu, ob 11. uri z namenom informiranja javnosti o aktualnih temah s področja delovanja ministrstva (na primer osveščanje o nevarnih boleznih rastlin in njihovo preprečevanje; pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev; osveščanje o označbah na živilih in pravicah potrošnikov). Gre za 45 minut trajajoče mesečne oddaje. Realizirane so bile vse mesečne oddaje (pogovorne oddaje) z različnimi gosti, tako iz MKO kot tudi drugimi vabljenimi strokovnjaki s posameznega področja.”

Na vprašanje Cerkev-ne.net:

Zakaj se je ministrstvo odločilo ravno za Radio Ognjišče, saj so druge radijske postaje bolj poslušane od tega radia? Po raziskavah je Radio Ognjišče šele nekje okrog desetega mesta glede poslušanosti, kar pomeni, da bi informacije MKO dosegle več ljudi, če bi se izbrala radijska postaja, ki ima večjo poslušanost, npr. Radio Sraka, Radio Slovenija …

je bil odgovor ministrstva:

“Ministrstvo za kmetijstvo in okolje izvaja poslanstvo tudi z vidika obveščanja ter informiranja javnosti o vsebinah, ki jih pokriva ministrstvo. Prav tako izvaja promocijske aktivnosti povezane s prepričevanjem javnosti o pomenu slovenskega podeželja, uživanja hrane iz bližine, s ciljem, da potrošnik pogosteje posega po domačih proizvodih, se pogosteje odloča za poklic povezan s proizvodnjo hrane oz. kmetijstvom, s promocijskimi aktivnostmi pa se tudi prispeva k dvigu poklica ‘kmeta’ na višji nivo, kot je sedaj, ko se v javnosti še zmeraj uporablja besedo kmet kot žaljivko. Aktivnosti, ki pomagajo dvigniti ugled tej panogi so zelo pomembne in imajo posledice tako za gospodarski in javni sektor, ohranjanju podeželja in tradicije ter krepitev nacionalne zavesti. Tovrstne promocijske aktivnosti ter informiranje o stanju kmetijstva in ukrepanju ter druge koristne informacije, se izvajajo z raznimi dogodki, okroglimi mizami, nastopi ministra in drugih sodelavcev ministrstva, prav tako tudi s tiskanimi, spletnimi in elektornskimi mediji, med drugim s TV in radijskimi postajami. Naše ministrstvo tako sodeluje z nacionalno radijsko postajo (ki je sofinancirana s proračuna) in pokriva celotno ozemlje Slovenije, v glavnem pa sodelujemo pri kmetijskih oddajah in prispevkih v poročilih.

Radio Ognjišče poleg nacionalnega radia s slišnostjo pokriva celotno državo, njihova poslušanost pa je velika. Njihovi poslušalci so pretežno izven urbanih naselij, zelo pogosto na podeželju, kjer je zelo velik delež poslušalcev, ki kmetujejo. Tudi sam program radia Ognjišče daje veliko pozornost sektorju kmetijstva. Zato je sodelovanje z radijem Ognjišče zelo primerno in dosega naša pričakovanja; ciljna skupina je ustrezna prav tako poslušanost. Oddaje so narejene zelo profesionalno in so zagotovo konkurenčne tudi z vidika cene, zato sodelovanje z njimi ocenjujemo za zelo korektno.

Radio Ognjišče je samo en del medijskega orodja, s katerim poskušamo dosegati zgoraj navedene cilje. Sicer pa se ministrstvo za posamezne aktivnosti poslužuje tudi drugih medijev pri izvajanju pa posežemo po medijih (tudi radijski postajah – lokalnih), ki so najbolj primerni in ustrezni po kriterijih za dosego ciljev.”

Bivše Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v letu 2011 sklenilo tudi pogodbo s časopisom Kmečki glas v višini okoli 20.000 evrov z namenom objave aktualnih tem, obvestil in strokovnih nasvetov s področja dela ministrstva.

Nadaljevanje sledi

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*