Ali lahko Radio Ognjišče – cerkvena prižnica preživi brez javnih sredstev (prvi del)?

Katoliška cerkev ima večje število medijev. Ima Radio Ognjišče, televizijsko postajo Exodus TV, revijo Ognjišče, časopis Družina in še nekaj drugih publikacij. Cerkev za evangelizacijo uporablja tudi elektronske in druge medije. Kot poseben primer „katoliškega“ medija je mogoče šteti javni zavod RTV Slovenija. Cerkvena katoliška televizija Exodus TV je vidna po celotni Sloveniji, saj gre za internetno TV.

Radio Ognjišče, ki je bilo ustanovljeno leta 1994, ima več kot 20 oddajnikov in ga je zato mogoče poslušati praktično po vsej Sloveniji, poleg tega pa ga ljudje lahko poslušajo še preko interneta, satelita, je pa tudi v mnogih kabelskih sistemih. Čeprav je ta radio slišen po celotni Sloveniji, pa je pred njim po poslušanosti kar nekaj drugih radijskih postaj, mnoge med njimi s signalom pokrivajo bistveno manjši del Slovenije. Po nacionalni raziskavi branosti (2010, http://www.valicon.net) je Radio Ognjišče na devetem mestu, pred njim je na osmem Radio Sraka. Kakšna je še razlika med obema radijskima postajama? Radio Sraka oddaja samo preko enega oddajnika, Radio Ognjišče pa preko več kot dvajset, kot že navedeno. To kaže na to, da je Radio Ognjišče glede na velikost pokritosti s signalom, bolj slabo poslušana postaja. Po že omenjeni raziskavi jo posluša 40.000 ljudi. Čeprav je v Sloveniji katoliških vernikov okoli 1,5 milijona, jih samo 40.000 posluša radio svoje cerkve. Mnogi raje poslušajo „posvetne“ radijske postaje. Majhen interes med verniki za ta radio je razviden tudi iz dejstva, da samo približno 15.000 ljudi z denarnimi darovi pomaga pri financiranju radia (Družina, 28.8.2011). Ker vernike veže dolžnost podpirati cerkev v vseh njenih potrebah, bi lahko pristojna cerkvena oblast v skladu z zakonikom cerkvenega prava naložila katolikom obvezno finančno podporo cerkvenemu radiu. Tako temu radiu ne bi bilo potrebno imeti oglasov, s čimer bi o vsebini oglasov odpadli tudi posveti s kakšnim škofom ali teologom, kot to pravi glavni in odgovorni urednik duhovnik Franci Trstenjak (Družina, 28.8.2011). Zakaj tega ne naredi? Mogoče zaradi tega, ker je do tega radia zelo radodarna slovenska država!

Kar 1,5 milijona javnih evrov za financiranje cerkvene prižnice

Tajnik kongregacije za nauk vere, nadškof Amato, je dejal, da je katoliški radio novodobna prižnica. Seveda to velja tudi za Radio Ognjišče. Radio Ognjišče je torej novodobna cerkvena prižnica, prižnica, iz katere se širi katoliška vera. To prižnico pa financira tudi slovenska država. Po podatkih Supervizorja je država v obdobju 2003 – 2011 na kakršni koli pravni podlagi transferirala v podjetje Radio Ognjišče d.o.o. 1.480.377,02 EUR (stanje 13.10.2012). Cerkveno prižnico financirajo torej tudi ateisti in drugače verujoči – ti pa po nauku cerkve sploh nimajo pravice do obstoja oz. življenja. Zanimivo je, da je tudi RTV Slovenija transferirala v Radio Ognjišče d.o.o. javna sredstva in to je bilo po podatkih Supervizorja za obdobje 2003 – 2011 kar 230.642,66 evrov (stanje 13.10.2012). Za kakšne posle gre, iz Supervizorja ni razvidno.

Ali lahko Radio Ognjišče preživi brez javnih sredstev?

Kakor izhaja iz podatkov Supervizorja (stanje 13.10.2012) je delež javnih sredstev v strukturi prihodkov za leto 2010 kar 27% (268.746 od skupnih prihodkov 690.652 evrov), enako velja za leto 2009 (309.091 od skupnih prihodkov 754.938 evrov). Iz tega je razvidno, da zelo veliko sredstev za delovanje omenjenega radia prispevajo davkoplačevalci. Če bi presahnila ta sredstva, kar bi glede na 7. člen ustave morala, saj država ne sme financirati širjenje nobene vere, torej tudi ne katoliške, ali bi radio preživel? Verjetno bi, vendar bi moral ali skrčiti program ali pa dobiti sredstva od drugje. Vprašanje je, koliko sredstev transferira sama super bogata cerkev v svojo zelo pomembno prižnico? Super bogata cerkev, katere premoženje po svetu je vredno vsaj 4 ali 5 tisoč milijard dolarjev, v Sloveniji pa vsaj milijardo dolarjev.

Nadaljevanje sledi

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*