Javni poziv inšpekciji v zvezi z nadzorom nad plačili za maše in pogrebe

Tržni inšpektorat je nekaj časa nazaj nekatere šole opozoril, da bi morale za vsak prodan izdelek na šolskih bazarjih izstaviti račun in ga v skladu z zakonodajo tudi davčno potrditi. Odziv šol je bil buren, finančna uprava RS (FURS) se je na številna vprašanja odzvala s predlogom, naj šole na bazarjih raje pobirajo prostovoljne prispevke. Ob tej akciji tržnega inšpektorata se je pojavilo vprašanje, kako je v katoliški cerkvi z izdajanjem računov za maše in pogrebe.

Znano je, da v katoliški cerkvi računov za pogrebe in maše ne izdajajo. Cerkev trdi, da ne obstajajo ceniki za omenjene verske storitve in da pri cerkvenih obredih verniki dajejo samo prostovoljne prispevke. Torej, za pogreb ali mašo da vernik samo prostovoljni prispevek! Ali gre res za prostovoljni prispevek? Vsekakor ne, kajti po cerkvenem pravu je vernik dolžan podpirati cerkev v njenih potrebah in ji pomagati pri bogočastju, delih apostolata, krščanski dobrodelnosti in dostojnem vzdrževanju služabnikov oz. kot piše v katoliškem katekizmu: verniki so dolžni, da po svojih močeh poskrbijo za materialne potrebe svoje cerkve. Torej, ko vernik naroči mašo ali pogreb, mora plačati znesek, ki ga je »priporočila« (določila) cerkev, saj ima dolžnost gmotno podpirati cerkev in njene klerike in to v višini najmanj toliko, kolikor jo priporočijo cerkveni dostojanstveniki. Gre za obveznost in ne prostovoljnost plačila. Očitno gre za vnaprej po višini določeno plačilo za neko versko storitev, ki pa se skriva pod oznako »prostovoljni prispevek«. Očitno stoji zadaj pridobitna dejavnost, za katero pa je potrebno izdajati račune. Da mora cerkev za plačila za maše in pogrebe izdajati račune, pa trdi tudi Finančna uprava RS, podobno pravita tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Tržna inšpekcija.

V cerkvi se dnevno opravlja zelo veliko plačanih maš, še posebej ob nedeljah in verskih praznikih. Za vse te maše bi katoliška cerkev morala, glede na predpise, kar, kot že navedeno, potrjujejo tudi državni organi, izdajati račune, jih potrditi na FURS-u, če gre za plačilo v gotovini. In seveda plačati tudi davek, če so izpolnjeni še drugi pogoji.

Na podlagi navedenega pozivamo pristojne inšpekcijske organe, da v okviru svojih pristojnosti izvajajo inšpekcijske preglede nad izdajanjem računov za verske storitve (maše, pogrebi …) v organizacijah katoliške cerkve, in seveda tudi v drugih verskih skupnostih, ter to ne glede ali obstajajo konkretne prijave glede neizdajanja računov. Splošno znano je namreč, da katoliška cerkev računov za maše oz. pogrebe ne izdaja, čeprav le-te tako ali drugače zaračunava.

Koalicija za ločitev države in cerkve

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*