Družba ne sme biti ločena od cerkve

Visok predstavnik cerkve klerik dr. Stres je v nekem intervjuju leta 2009 dejal, da je država lahko ločena od cerkve, družba pa ne. (http://www.siol.net/slovenija/novice/2009/01/stres_jabolko_spora.aspx) Dr. Stres je s tem jasno povedal, kaj je za katoliško cerkev zelo pomembno. To, da je njena ideologija podlaga oziroma del družbene zavesti, pravzaprav naj bi vsi pomembni družbeni temelji temeljili na katoliški ideologiji, predvsem na ideologiji krvave stare zaveze. Če cerkev formalno ne more biti na oblasti, ker politične razmere temu niso naklonjene, je zanjo zelo pomembno, da je družbena bit prežeta s katoliško ideologijo. To pa daje cerkvi ideološki primat v družbi, kar se seveda izraža tudi v delovanju države. Moderna pravna država po svoji strukturi (vojska, kaznovanje, antropocentrični pogled na svet …), zlasti pa po delovanju, izhaja iz ideologije krvave stare zaveze. Ne izhaja iz 10 Božjih zapovedi in Jezusovega Govora na gori, temveč iz idej in dejanj, ki temu nasprotujejo. Ne izhaja iz Jezusovega pacifizma, temveč iz brutalne sile. Namesto da bi probleme reševala na podlagi svobodne volje, jih rešuje s silo in vojno.

Cerkev hoče, da so njena pravila del morale družbe. V ta namen že ves čas indoktrinira ljudi, začenši z dojenčki, ki jih brez njihovega soglasja krsti in tako tudi formalno naredi za svoje člane. Tistim, ki ne želijo dati svojih otrok krstiti, jim grozi z večnim peklom. Tiste, ki izstopijo, izobči in jih pošlje v pekel. Zato je zanjo izjemno pomembno, da začne z indoktrinacijo takoj po rojstvu otrok, čemur služi tudi krst. Kajti kdo bi se pustil indoktrinirati, ko bi odrasel oziroma dosegel polnoletnost? Če ne bi bilo krsta dojenčkov, bi katoliška cerkev ne ostala samo brez večine članov, temveč bi se tudi družbena bit in zavest bistveno spremenili. Katoliška cerkev bi postala marginalna sekta, torej to, za kar označuje mnoge druge verske skupnosti. Če bi že sedaj prešteli tiste člane cerkve, ki so vanjo vstopili po polnoletnosti, bi videli, da je teh zelo malo. Velika večina cerkvenih članov nikoli ni imela na izbiro: vstop v cerkev ali ne. Ima samo eno izbiro: izstop iz cerkve ali ne. Vsekakor je zelo težko izstopiti nekomu, ki je bil leta in leta indoktriniran s katolicizmom in sploh ni več sposoben logične in svobodne verske presoje.

Kakšna bi bila idealna družba v pogledu cerkve? To bi bila družba, kjer bi bila celotna družbena zavest prežeta s katoliško ideologijo, katoliški predpisi bi bili del državnega prava, vse v slogu recimo: »Če je zadeva zate pretežka, da bi mogel razsoditi med krvjo in krvjo, med pravico in pravico in med napadom in napadom – kakršna koli sporna zadeva pri tvojih mestnih vratih –, vstani in pojdi na kraj, ki ga izbere GOSPOD, tvoj Bog! Pojdi k levitskim duhovnikom in k sodniku, ki bo v tistih dneh; vprašaj jih in povedali ti bodo, kakšna je razsodba. Stôri po besedi, ki ti jo povedo na tistem kraju, ki ga izbere GOSPOD, in vestno izpolni vse, kakor te poučijo! Stôri po postavi, o kateri te poučijo, in po sodbi, ki ti jo izrečejo! Ne obračaj se od besede, ki ti jo povedo, ne na desno ne na levo! Človek pa, ki bi predrzno ravnal, tako da ne bi poslušal duhovnika, ki tam opravlja službo GOSPODU, tvojemu Bogu, ali sodnika, ta človek mora umreti.« (5 Mz 17,8-12)

Katoliška cerkev je iz Božje zapovedi Ne ubijaj! naredila cerkveno zapoved Ubijaj! To je postalo pravilo ravnanja v njej, zgodovina je jasen dokaz za to. Očitno želi cerkev 10 Božjih zapovedi spremeniti v svoje nasprotje, tako na primer: Imej samo enega Boga, v imej več bogov, ne kradi v kradi, ne laži v laži, ne nečistuj v zlorabljaj … Cerkvene spolne zlorabe otrok so jasen dokaz dopuščanja kršitev šeste zapovedi, saj cerkev pedofilskih klerikov ni kaznovala, temveč jih je nagradila z raznimi premestitvami, kjer so po navadi zlorabljali dalje. Cerkev se je zganila šele na pritisk javnosti in ne zaradi kršitve šeste zapovedi ali žrtev spolnih zlorab. Očitno je cerkveni ideal to, da družbena zavest obstaja iz pravil, ki so nasprotna 10 Božjim zapovedim.

Katoliška cerkev po vsej verjetnosti s »simpatijami« gleda na Iran, kjer se je zopet začelo kamenjanje storilcev nekaterih verskih prestopkov. Mnogi homoseksualci v tej državi so obsojeni na smrt, kar velja tudi za prešuštnike. V Iranu, pa tudi v nekaterih drugih družbah, zopet prihaja v veljavo šeriatsko pravo, ki za omenjena dejanja predpisuje smrt s kamenjanjem, obešanjem ali drugače. Kaj katoliška cerkev predpisuje za homoseksualce? Kot je bilo že predhodno navedeno, biblija zanje zahteva smrt.

Po mnenju Vatikana je nasilje zadnje sredstvo, s katerim si lahko človek izbojuje pravico. (Družina, 22. 5. 2005) Jezus je bil pacifist, zato ni jasno, kako je lahko cerkev zagovarjala nasilje za izbojevanje svoje pravice, pa čeprav šele kot zadnje sredstvo.

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*