Svetovni dan zaščite živali: kje je cerkev?

4. oktobra je svetovni dan zaščite živali. Na ta dan se po svetu organizirajo razne prireditve v korist živali, na katerih sodelujejo mnogi borci za živali. Nekoga pa na teh prireditvah pogrešamo – pa ne samo na teh prireditvah, temveč tudi pri drugih akcijah za zaščito živali. Pogrešamo katoliško cerkev in tudi mnoge druge verske skupnosti. Zakaj cerkev ne sodeluje v borbi za zaščito oz. osvoboditev živali? Kajti katoliška cerkev v svojem katekizmu piše, da so živali od Boga ustvarjena bitja, da jih Bog obdaja s skrbjo svoje previdnosti, da ga živali že s svojim preprostim obstojem hvalijo in slavijo ter da jim mi ljudje dolgujemo dobrohotnost. Podobno velja tudi za mnoge druge verske skupnosti, tudi te pravijo, da je Bog ustvaril tudi živali.

Če je Bog ustvaril tudi živali in če jih človeštvo zelo, zelo trpinči, kar je nesporno dejstvo in vidno na vsakem koraku, zakaj se katoliška cerkev in druge cerkve temu ne uprejo. Zakaj molčijo? Ali ni mučenje Božjih bitij proti Bogu? Ali ni bil Jezus iz Nazareta vegetarijanec in je tudi rekel, da kar ste storili enemu najmanjših mojih, ste storili meni. In njegove so bile tudi živali, saj se je na vsakem koraku boril zanje.

Katoliška cerkev ob vsem tem grozljivem mučenju živali, ki ga dela človek, ne samo da molči, temveč ga tudi podpira. Že ves čas je cerkev zelo sovražna do živali, to svojo iz biblije izvirajočo sovraštvo do živali je zasidrala tudi v svojem katekizmu. Tam lahko namreč beremo, da cerkev dovoljuje ubijati živali za prehrano ali izdelovanje obleke, dovoljeno je uporabljati živali za razvedrilo, na primer lov (znane so Hubertove maše, kjer cerkev blagoslavlja lovce, torej tiste, ki direktno delujejo proti Božji zapovedi Ne ubijaj, saj jemljejo življenje bitjem, ki jih je ustvaril Bog) in ribolov, tekmovanja … Dovoljeni so tudi medicinski in znanstveni poskusi na živalih (če so v pametnih mejah), za katere bi lahko rekli, da so zločin nad zločini. Kot že navedeno, pa cerkev po drugi strani v svojem katekizmu piše, da so živali od Boga ustvarjena bitja in jih Bog obdaja s skrbjo svoje previdnosti. Cerkev torej dovoljuje ubijanje od Boga ustvarjenih bitij, ki jih ta celo obdaja s skrbjo svoje previdnosti. Ta Božja skrb oziroma previdnost očitno nič ne pomaga, saj je cerkev od Boga ustvarjena bitja izročila rablju. Sama si namreč v glavnem ne maže več rok z ubijanjem živali, to namesto nje počne – s podporo države – nevedno in zavedeno ljudstvo.

Katoliška cerkev je zaradi svoje tisočletne podpore živinoreji eden izmed glavnih krivcev za uničevanje okolja in podnebja, seveda pa nosi tudi zelo veliko odgovornost za mnoge bolezni, ki so produkt mesa in živinoreje. Če bi cerkev od začetka zavračala živinorejo in uživanje mesa, sedaj ne bi bilo hudih problemov z okoljem, podnebjem in boleznimi, saj je imela ves čas glavno besedo v zahodni družbi. Njena beseda proti ubijanju živali bi imela izjemen odmev. Tako bi tudi sledila svoji zapovedi Ne ubijaj, iz katere jasno izhaja, da se ne sme ubijati niti živali, saj ne piše Ne ubijaj ljudi, živali pa lahko.

Seveda tudi ne bi bilo trpljenja in poniževanja živali. Vsako leto se po svetu pomori neverjetnih 60 milijard živali za prehrano ljudi, v Sloveniji okoli 30 milijonov, stotine milijonov živali umorijo lovci, podobno je pri poskusih na živalih. Tudi na drugih področjih so zlorabe živali velike. Vegetarijanstvo, še bolj pa veganstvo, bi bilo rešitev za veliko število družbenih problemov, tudi za problem lakote. Namreč: za 1 kg govejega mesa je potrebnih 9 kg žita. Koliko ljudi lahko prehrani 1 kg govedine in koliko 9 kg žita. Vsak dan umre več 10.000 ljudi za lakoto. Pri tej lakoti ima cerkev glavno odgovornost: če bi živela zapoved Ne ubijaj, je jasno, da te lakote ne bi bilo. Tudi podnebnih sprememb ne bi bilo ali pa bi bile bistveno manjše, če ne bi cerkev podpirala masovne živinoreje oziroma proizvodnje živil živalskega izvora, ki je dokazano, če ne največji posamezen uničevalec podnebja, pa vsaj eden od dveh ali treh največjih uničevalcev podnebja, saj so emisije toplogrednih plinov iz te dejavnosti bistveno večje kot celoten svetovni promet. Po eni izmed študij predstavljajo te emisije več kot 50 % vseh emisij toplogrednih plinov. Tudi bolezni bi bilo bistveno manj, če ne bi cerkev podpirala uživanja mesa: ta je namreč rizični dejavnik za veliko število civilizacijskih bolezni, zaradi katerih vsako leto umre več 10 milijonov ljudi po vsem svetu. Zaradi cerkvenega sovraštva do živali ne umirajo samo le-te, temveč tudi milijoni ljudi po svetu in seveda tudi narava.

»Dokler bodo klavnice, bodo tudi bojišča,« je rekel veliki ruski humanist in pisatelj Lev Tolstoj. Njegova je tudi izjava: »Od uboja živali do uboja človeka je samo korak in s tem tudi od mučenja živali do mučenja človeka.« (Prikrivana Jezusova ljubezen do živali, Živali – nemočne žrtve, Univerzalno življenje ) Tolstoj je vsekakor zadel bit stvari. Znano je, da meso dela ljudi bolj agresivne. Koliko ljudi bi bilo ubitih, če ljudje ne bi ubijali živali? Kakšna bi bila sedaj družba, če bi ljudje ne ubijali živali? Kakšna bi bila zgodovina, če bi cerkev dosledno sledila zapovedi Ne ubijaj in ne ubijala oziroma dovoljevala ubijanja živali? Ali bi bile sedaj klavnice? Ali bi bila sedaj bojišča? Ali bi bile velike svetovne vojne? Ali bi bila vojna v Iraku ali Afganistanu? Ali bi se namenilo toliko denarja za vojsko? Stotine milijard dolarjev se po svetu vsako leto nameni za vojsko. Za uničevanje in ubijanje. Kaj bi lahko s tem denarjem naredili za dobrobit človeštva, živali in celotne narave? Ali bi sploh bila lakota na Zemlji? Ali bi imeli revščino? Revščina, lakota, nasilje, bolezni … so temelji cerkve in sedaj vladajoče uničevalne ideologije, ki obvladuje pravno državo, zato se z vsemi silami dela na tem, da se ti temelji ohranijo. Za vse to nosi cerkev od vseh največjo odgovornost, saj je v tisočletjih njena ideologija bolj ali manj v celoti prežela družbeno zavest in vse pore države.

Kdaj bo cerkev vrnila živalim nesmrtno dušo, ki jim jo je odvzela? Seveda samo ona, kajti Bog tega ni storil – on ustvarja in ne jemlje. Prej ko bo to storila, bolje bo za vse.

Kdaj bo tudi preklicala prekletstvo vegetarijancev? Papež Janez III. (561-574) je namreč preklel vegetarijance, kar je razglasil na prvi sinodi v Bragi (Portugalska). Izjavil je: »Če ima nekdo mesne jedi, ki jih je Bog dal ljudem za uživanje, za nečiste in … se jim (mesnim jedem) odpove …, je obtožen z anatemo.« (Živalim sovražna Hieronimova biblija, Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice) Zaradi tega prekletstva še danes neizmerno trpijo živali, ki so uporabljene kot klavna živina, poleg tega pa so milijoni vegetarijancev po vsem svetu s tem prekletstvom poslani v pekel. Katoliška cerkev tako tiste, ki na primer iz etičnih razlogov ne uživajo mesa in s tem ne povzročajo trpljenja živalim, pošlje v pekel. Ali ne gre za neverjetno norčevanje iz ljudi, če je nekdo preklet, ker z neuživanjem mesa obvaruje živali grozljivega trpljenja?

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*