Molk katoliške cerkve ob pomoru Božjih bitij

V letih 1995-2011 je bilo v Sloveniji umorjenih s strani lovcev več kot 1000 medvedov in v približno istem času še 85 volkov. Tudi v obdobju 1.10.2012-30.9.2013 država planira velik odstrel medved in volkov in sicer 80 medvedov in 10 volkov. Gre za pravi pomor nedolžnih živali, ki traja iz leta v leto in povzroča neizmerno trpljenje teh bitij. Tečejo pravi potoki krvi ubitih nedolžnih živali.

Del katoliškega nauka so visoke moralno-etične vrednote glede bitij, ki jih je ustvaril Bog. Tako lahko v cerkvenem katekizmu beremo, da so živali od Boga ustvarjena bitja, da jih Bog obdaja s skrbjo svoje previdnosti, da ga živali že s svojim preprostim obstojem hvalijo in slavijo ter da jim mi ljudje dolgujemo dobrohotnost. To so izjemna etična načela, ki so popolnoma v skladu z eno izmed najpomembnejših Božjih zapovedi, to je Ne ubijaj. Tudi besede preroka Izaije, po njem pa je govoril Bog, da kdor ubije vola, je, kakor da bi ubil človeka, so jasne. Uboj živali je izenačen z ubojem ljudi. Iz omenjen Božje zapovedi izhaja, da imajo tudi živali pravico do življenja.

Bog je torej ustvaril tudi živali in Bog le-te obdaja s svojo previdnostjo. Medvedi in volkovi spadajo med živali. Bog je ustvaril torej tudi medvede in volkove. Glede na zapoved Ne ubijaj, po katoliškem nauku, ki je citiran zgoraj, pa teh živali, kot seveda tudi drugih, naj ne bi ubijali. Medvedi in volkovi s svojim obstojem hvalijo Boga in slavijo. Bog medvede in volkove obdaja s skrbjo svoje previdnosti. Ljudje, tako tudi katoliki, dolgujemo živalim dobrohotnost.

Čeprav se medvedi in volkovi naj ne bi ubijali, pa resorni minister, ki je po vsej verjetnosti katolik, planira pomor 80 medvedov in 10 volkov. Kaj na to pravi cerkev? Kaj je rekla cerkev v zvezi s pomori medvedov in volkov v prejšnjih letih? Je sploh kaj rekla? Ali ves čas molči? Zakaj molči, če so medvedi in volkovi od Boga ustvarjena bitja? Zakaj molči, ko njeni člani, torej katoliki, ki morajo izpolnjevati zapoved Ne ubijaj, na veliko morijo od Boga ustvarjena bitja? Zakaj molči, ko njeni člani morijo bitja, ki jih Bog obdaja s skrbjo svoje previdnosti? Zakaj molči, ko njeni člani, ki morajo izpolnjevati zapoved Ne ubijaj, morijo bitja, ki že s svojim preprostim obstojem hvalijo in slavijo Boga? Zakaj molči, ko njeni člani morijo bitja, ki jim mi ljudje po cerkvenem nauku dolgujemo dobrohotnost? Zakaj molči, ko so lovci, večina je vsaj statistično katolikov, pomorili več kot 1.000 medvedov in slabih 100 volkov? Zakaj molči, ko lovci pobijejo vsako leto v Sloveniiji več kot 100.000 nedolžnih živali? Zakaj molči, ko pod noži njenih članov padajo milijoni in milijoni živali v klavnicah? V Sloveniji namreč vsako leto pomorijo v klavnicah okoli 30 milijonov živali (po svetu pa več kot 50 milijard). Ali tudi v nebesih tudi pobijajo medvede in volkove ter druge živali?

Poboj medvedov in volkov je dejanje, ki je proti zgoraj opisanemu nauku katoliške cerkve. Zato je katoliška cerkev dolžna storiti vse, da se zaščitijo bitja, ki jih je ustvaril Bog in ki so v polju njegove previdnosti, kar seveda velja tudi za na smrt obsojene medvede in volkove. Kljub temu pa cerkev molči! Ni slišati njenega glasu, ki bi nasprotoval tej moriji živali. Seveda ima ta molk svoj vzrok.

Kaj bi bil vzrok? Ali molči zato, ker je pomor živali v njeno korist? Kajti cerkvi se gre samo za koristi. Vse drugo je zanjo nepomembno. Tudi Bog. Ali so v njeno korist potoki krvi, ki tečejo in očitno še bodo tekli v gozdovih? Kakšno korist bi lahko cerkev imela od pomora medvedov in volkov? Odgovor na to se skriva v vprašanju, koga zastopa cerkev? Če zastopa nasprotnika Boga, ki deluje proti Božji zapovedi Ne ubijaj!, torej je njegov moto ubijanje živih bitij in drugo uničevanje, potem je odgovor jasen. Gre za njeno nalogo. Cerkveni interes je izvrševanje naloge, ki se glasi: ubijaj, ubijaj in ubijaj – tudi živali. Če jih ne ubija sama, tako ali drugače podpira ubijanje živali, ki ga izvajajo drugi. Podpira lov, kar počne od vsega začetka, podpiraj klavnice, kar počne že od vsega začetka …

Če bi cerkev zastopala Boga, bi se takoj uprla nameri države, da pobije 80 medvedov in 10 volkov. Uprla bi se tudi prejšnjim pomorom medvedov in volkov. Uprla bi se tudi pomorom živali v klavnicah, gozdovih in na poljih. Uprla bi se grozovitim pomorom v poskusih na živalih, uprla bi se drugim pomorom in mučenju živali. Vendar cerkev molči! Ker pač ne zastopa tistega, ki pravi: Ne ubijaj!

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*