Klali bodo kristjane in ne katolikov

Na stavbi enega izmed ljubljanskih trgovskih centrov se je pojavil napis: „Kristjani, klali smo vas 1945, klali vas bomo 2013.“ Na napis so se odzvali mnogi, med drugim tudi katoliška cerkev. Nadškof Stres je obsodil poziv k poboju kristjanov (Dnevnik, 2.2.2013) in v zvezi z napisom še izjavil, da je to delo posameznika, ki je izgubil razsodnost, boji pa se tudi, da je te napis le vrh ledene gore. Reagiral je tudi svet katoliških laikov. V svojih izjavi (Družina, 10.2.2013) je med drugim dejal, da gre za hujskanje k sovraštvu do kristjanov in protiustavno dejanje.

Dejstvo je, da je sporni napis nesprejemljiv in sovražen. Toda sovražen je do kristjanov in ne katolikov. Klali bodo samo kristjane, katolikov pa ne. Kajti katoliki ne spadajo med kristjane, saj katoliška cerkev nima nič skupnega z Jezusom, Kristusom. Ves čas deluje proti njemu in uporabi vsako priložnost, da preganja drugače verujoče, tako tudi kristjane. Zgodovina je polna primerov, ko je katoliška cerkev napadala in uničevala kristjane, npr. katare, valdežane, bogumile … Tudi če se nekdo sam imenuje za kristjana, pa ne sledi Jezusu, Kristusu in njegovemu nauku, ne samo v besedi, temveč v dejanju, ni kristjan, kajti ti so samo tisti, ki v celoti sledijo Jezusu. In takšnih je na žalost v Sloveniji, pa tudi po svetu, zelo, zelo malo. Zato se nadškof Stres nima kaj bati, kar velja tudi za ostale klerike in laike. Ti niso tarča grafita.

Kot že navedeno, je katoliška cerkev ves čas preganjala kristjane. To dela tudi sedaj. Zato je velika verjetnost, da je tisti, ki je avtor spornega grafita, član katoliške cerkve ali pa vsaj pristaš njene ideologije. Cerkveni nauk oz. katoliška ideologija pa izhaja  iz naslednjih temeljev:

  • Katoliška cerkev trdi, »da ‘nihče, ki je zunaj katoliške Cerkve, ne le pogani’, ampak tudi ne Judje ne krivoverci ali od edinosti ločeni (schismatici), ne morejo biti deležni večnega življenja; šli bodo marveč v večni ogenj, pripravljen hudiču in njegovim angelom (Mt 25,41), če se ne bodo pred koncem življenja njej (Cerkvi) priključili (…).« Poleg tega še trdi, da »Cerkev ima v moči svoje božje ustanovitve dolžnost, da kar najvestneje varuje zaklad božje vere neokrnjen in nedotaknjen ter da stalno z največjo gorečnostjo čuje nad zveličanjem duš. Zato mora z največjo skrbnostjo odstranjati in izločati vse tisto, kar utegne nasprotovati veri ali kakorkoli postavljati v nevarnost zveličanje duš. – Zaradi tega ima Cerkev na temelju tiste oblasti, katero ji je zaupal njen božji ustanovitelj, ne le pravico, temveč tudi dolžnost, da ne le trpi, marveč da prepoveduje in obsoja katerekoli zmote, če tako zahtevata neokrnjenost vere in zveličanje duš.« (Anton Strle, Vera cerkve, str. 202 in 203)
  • Vsi, ki niso katoliški, so krivoverci in bratje Judov. (Ambrozij »sveti«, www.zrtve-cerkve.org)
  • V takšni vojni sovražnike z mirno vestjo daviti, ropati, žgati je krščansko in delo ljubezni. (Tomaž Akvinski, katoliški cerkveni učitelj, www.zrtve-cerkve.org)
  • Kdor ne sprejme celotnega cerkvenega izročila, bodisi napisanega bodisi nenapisanega, bodi izobčen. (Anton Strle, Vera cerkve, str. 56)

Papež Leon I. je katolikom prepovedal vsakrkšno druženje z nekatoliki in zahteval, da jih uničujejo. Nekatolikov se je potrebno izogibati „kot strupa, ki prinaša smrt! Prezirajte jih, izogibajte se jih in ne govorite z njimi,“ je rekel. (Kdo sedi na Petrovem stolu, 2. del, str. 58)

Torej, cerkveni temelji so zelo sovražni do nekatolikov, tudi do kristjanov. In ne samo sovražni, temveč tudi protiustavni. Iz teh temeljev je očitno izhajal tudi pisec spornega grafita. Kristjani so namreč krivoverci in jih je zato potrebno odstraniti. Po vsej verjetnosti je pisec spornega napisa član prve bojne linije katoliške cerkve in to zelo dober član, član, ki dobesedno jemlje katoliški nauk oz. katoliško ideologijo. Razume, kaj je hotel katoliški bog, ko je rekel: “Vso besedo, ki vam jo zapovedujem, vestno izpolnjujte; ničesar ji ne dodajaj in ničesar ji ne odvzemaj!” (5 Mz 13,1) (www.biblija.net) Ne gre za nerazsodneža, kot meni duhovnik Stres, temveč za “najboljši” produkt katoliške ideologije. Seveda vse to z Bogom Stvarnikom in Jezusom iz Nazareta nima nič skupnega.

Glede na vse to, je ogorčenost, zaskrbljenost … nadškofa Stresa, sveta katoliških laikov in drugih članov katoliške cerkve samo svetohlinska. Kajti sporni grafit je na liniji katoliške cerkve in uresničuje njen sovražen nauk do kristjanov. Če je  napis „Kristjani, klali smo vas 1945, klali vas bomo 2013“ znanilec novega cerkvenega pogroma kristjanov, bi jih morala država takoj zaščititi. Seveda pa ni potrebno zaščititi katolikov, saj ti s spornim grafitom niso ogroženi.

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*