Cerkveni blagoslovi državnih objektov se nadaljujejo

Pred kratkim je predstavnik katoliške cerkve nadškof Hočevar blagoslovil spomenik letalcu Rusjanu, ki ga je v Beogradu postavila naša država, celjski škof Lipovšek pa kapelico in kip sv. Barbare pri izvoznem jašku velenjskega premogovnika, ki je preko HSE v večinski lasti Republike Slovenije. To nista prva cerkvena blagoslova državnih objektov, blagoslovov je mnogo. Spomnimo se samo katoliškega blagoslova vojaške ladje Triglav, ki je v javnosti dvignil mnogo prahu, pa blagoslovov javnih objektov, kot so ceste, šole, bolnišnice … Cerkveni blagoslovi potekajo praktično že od osamosvojitve Slovenije dalje.

Ob teh blagoslovih se postavlja vprašanje, ali so blagoslovi v skladu z ustavo RS?

Ustava v 7. členu govori o enakopravnosti verskih skupnosti. Ali so spomenik letalcu Rusjanu, kapelico sv. Barbare, vojaško ladjo Triglav, ceste, šole … blagoslovili tudi predstavniki drugih verskih skupnosti, registriranih v Sloveniji? Če ne, zakaj ne? Ali zato, ker niso hoteli ali zato, ker niso imeli možnosti? Skoraj gotovo je, to pa izhaja iz izkušenj ob podobnih dogodkih, da druge verske skupnosti, ali pa vsaj večina med njimi, te možnosti ni imela. In če je ni imela, potem so bile te verske skupnosti v neenakopravnem položaju s katoliško cerkev, ki je ta to možnost imela. Zato je bil pri teh blagoslovih kršen 7. člen ustave v delu, ki govori o enakopravnosti verskih skupnosti.

Glede na to, da so javne institucije, kot so šole, spomeniki, ceste … ustanove vseh državljanov in državljank, nevernih in vernih, pripadnikov različnih verskih skupnosti, se postavlja vprašanje, ali je v skladu s pravnim redom Republike Slovenije dejstvo, da je Republika Slovenija kot država dopušča zasebni organizaciji, kot je to katoliška cerkev, da opravi na oz. okviru javnega objekta verski obred blagoslavljanja. V ustavi je v 7. členu jasno napisano, da so država in verske skupnosti ločene. To pomeni, da mora biti država nevtralna do teh skupnosti oz. njihovih ver. Nobene ne sme podpirati, nobene ovirati, z nobeno se ne sme identificirati in podobno. In če so ločene, ali lahko država preko svojih organizacij dopusti blagoslov, katerega eden izmed najglobljih aspektov pomeni, da si cerkev blagoslovljeni predmet v versko duhovnem smislu pridrži oz. prilasti – v bistvu postane tako ali drugače last cerkve. In če si ga pridrži oz. prilasti, ali je še možnost za resnično enakopravno delovanje drugih verskih skupnosti, saj so po že citiranem določilu ustave enakopravne s katoliško cerkvijo? Država se je s tem postavila na cerkveno stran, jo podprla in s tem izgubila svojo versko nevtralnost. Ker so vsi verski obredi katoliške cerkve namenjeni obrambi in širjenju katoliške vere, je država s tem, ko je dopustila verski obred v okviru javne državne sfere, tako ali drugače sodelovala pri obrambi in širjenju te vere. Država je tako izgubila svojo versko nevtralnost, postavila se je na stran cerkve, kot že navedeno, kar pomeni kršitev ustavnega načela ločenosti države in katoliške cerkve.

Katoliški blagoslov vojaške ladje Triglav je zanimiv še po eni strani. Cerkev uči Božjo zapoved Ne ubijaj. To pomeni, da ni dovoljeno ubijanje ljudi in drugih živih bitij. Iz zapovedi ne izhaja nobena izjema. Njena kršitev je po nauku cerkve smrtni greh. Katoliški duhovnik je blagoslovil vojaško ladjo, torej ladjo, katere deli (orožje, npr. top, raketni sistemi, mitraljezi) so namenjeni za ubijanje ljudi in drugih živih bitij ter uničevanje materialnih dobrin. Ali ni s tem prekršil zapovedi Ne ubijaj? Kajti, če ni dovoljeno ubijanje, ali ni torej prepovedano tudi potrjevanje vsega tistega, kar pomaga in služi ubijanju, npr. ladje in orožja? Vojaški vikar, ki je blagoslovil ladjo Triglav, je duhovnik, ki po katoliškem nauku deluje kot nosilec Kristusove avtoritete, torej v imenu Jezusa Kristusa. To pomeni, da je blagoslovil vojaško ladjo v imenu Jezusa iz Nazareta. Ker pa je bil Jezus proti ubijanju in pacifist, rekel pa je tudi, da kdor prime za meč, bo z mečem pokončan, se postavi vprašanje, ali bi tudi Jezus blagoslovil slovensko vojaško ladjo, ki je namenjena za ubijanje in uničevanje živih bitij, bitij, ki jih je po cerkvenem nauku ustvaril Bog? Če Jezus tega ne bi storil, ali ni potem katoliški duhovnik deloval proti Jezusu iz Nazareta? Če je temu tako, ali ni potem Jezus žrtev katoliškega vikarja slovenske vojske? In njegovih nadrejenih, združenih v cerkvi? Torej same katoliške cerkve?

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*