Cerkev kljub zapovedi Ne ubijaj podpira trgovce s smrtjo

V svetu je veliko trgovcev s smrtjo, saj je orožarska trgovina ena najdonosnejših panog v sedanjem svetu – samo ZDA na leto za oboroževanje porabi preko 700 milijard dolarjev. Sledijo Kitajci s 140 milijardami, Rusija z 70 milijardami … Lockheed Martin, BAE Systems, Boeing, Northrop Grumman,General Dynamics je nekaj največjih proizvajalk orožja, ki se ne ponašajo samo z velikim prometom, temveč tudi velikimi dobički. Kaj bi se lahko naredilo dobrega s 700 milijardami, ki jih letno porabi ZDA za oboroževanje? Namesto, da bi s tem denarjem poskrbeli za ljudi, ga raje uporabljajo za proizvodnjo orožja, vodenje vojn, uničevanja narave in ubijanja živih bitij. Vse to podpira katoliška cerkev, ki je že ves čas povezana z vojsko in ubijanjem. Njeni kleriki so in še vedno blagoslavljajo orožje, tudi v Sloveniji. Spomnimo se samo blagoslova vojaške ladje Triglav. Poleg tega ima cerkev v vojskah svoje vojaške kurate, kar je tudi jasen znak, da podpira vojske in vojne.

V ZDA, kjer porabijo največ denarja za vojsko, je biblija skoraj v vsaki hiši. Ameriška družba je zelo indoktrinirana s cerkveno ideologijo, katere bistveni del je nasilje, vključno z vojnami. Zato niti ni čudno, da so ZDA ena najbolj nasilnih in okrutnih držav, kar dokazujejo tudi vojne, ki jih vodijo po svetu (Irak, Afganistan …), taborišče Guantanamo, brezpilotna letala, ki pobijajo ljudi, ki jih ZDA proglasi za svoje sovražnike …

Ameriški predsedniki, ki prisežejo na biblijo, se pri svojem vodenju države očitno navdihujejo v bibliji, ki vsebuje tudi pravila za vojno. V njej namreč piše: “Kadar greš v boj proti sovražnikom in zagledaš konje in bojne vozove in ljudstvo, številnejše od tebe, se jih ne boj! Kajti s teboj bo GOSPOD, tvoj Bog, ki te je pripeljal iz egiptovske dežele. Ko boste blizu boja, naj nastopi duhovnik, govori naj ljudstvu in mu reče: »Poslušaj, Izrael! Danes ste pred bojem s sovražniki. Naj vam ne upade srce; ne bojte se in ne plašite se in naj vas ne bo strah pred njimi! Kajti GOSPOD, vaš Bog, hodi z vami, da se bo bojeval za vas z vašimi sovražniki in vam dal zmago.« (…) Ko se približaš mestu, da bi ga napadel, mu najprej ponudi mir! Če ti odgovori miroljubno in se ti odpre, naj ti bo vse ljudstvo, ki se najde v njem, dolžno opravljati tlako in ti služiti. Če pa ne sklene miru s teboj, ampak se hoče bojevati, ga oblegaj! Ko ti ga GOSPOD, tvoj Bog, da v roke, pobij vse moške v njem z ostrino meča! Le ženske, otroke, živino in vse, kar je v mestu, ves plen v njem zapleni zase in uživaj plen svojih sovražnikov, ki ti ga da GOSPOD, tvoj Bog! Tako stôri z vsemi mesti, ki so zelo daleč od tebe in niso izmed mest tehle narodov! Toda v mestih teh ljudstev, ki ti jih GOSPOD, tvoj Bog, daje kot dedno posest, ne puščaj pri življenju ničesar, kar diha, temveč z zakletvijo popolnoma pokončaj Hetejce, Amoréjce, Kánaance, Perizéjce, Hivéjce in Jebusejce, kakor ti je zapovedal GOSPOD, tvoj Bog, da vas ne naučijo počenjati vseh gnusob, ki so jih počenjali svojim bogovom, da se ne pregrešite proti GOSPODU, svojemu Bogu!” (5 Mz 20,1-20) (vir: http://www.biblija.net)

Kot je razvidno iz omenjenega citata, je bila cerkev že v stari zavezi povezana z vojnami in ubijanjem ljudi. Njena pravila za vojno, kot to izhaja iz biblije, so zelo okrutna in krvava, saj je potrebno v določenem mestu, ki noče skleniti miru, pobiti vse moške, v mestih, ki naj bi jih bog dal kot dedno posest, pa se ne sme pustiti pri življenju ničesar, kar diha. Torej nobenega človeka niti nobene živali. Neverjetno krvavi ukazi. Ker je biblija, torej tudi stara zaveza, po cerkvenem nauku v celoti božja beseda, so seveda tudi biblijska pravila za vojno, božja beseda. Božjo besedo pa je potrebno v celoti izpolnjevati, saj v bibliji piše: “Vso besedo, ki vam jo zapovedujem, vestno izpolnjujte; ničesar ji ne dodajaj in ničesar ji ne odvzemaj!” (5 Mz 13,1) Pravila za vojno je torej po katoliškem nauku potrebno dobesedno izpolnjevati in ničesar dodati ali odvzeti. Ta dolžnost veže vse katolike tudi danes in to ob vsakem času in vsepovsod. ZDA kot država to izpolnjujejo.

Katoliška cerkev stoji na stališču, da je pravična vojna dovoljena. Seveda pravična vojna ne obstaja. Pravična vojna je samo drugo ime za dosego skrajno egoističnih ciljev, za dosego ciljev dobesedno preko trupel. V pravičnosti ni nobene vojne, pravičnost izključuje vsako nasilje. Vsaka vojna, pa tudi če se imenuje pravična vojna, je v nasprotju z etičnimi postulati ne ubijaj, ne kradi, ne laži …, ki so del pravičnosti. Vojna namreč pomeni ubijanje in uničevanje, kar s pravičnostjo nima nobene zveze. Ali je pravično, da npr. otroci izgubijo starše ali so pohabljeni, ostanejo brez strehe nad glavo in postanejo begunci? Ali je pravično, da ljudje izgubijo svoje premoženje ter postanejo reveži in mogoče celo berači, trgovci z orožjem, nafto, drugim mineralnim bogastvom ali čim drugim pa si manejo roke in debelijo denarnice. Ali je pravično, da se uničujejo živali in narava?

Za cerkev je pravično seveda samo to, kar je v njeno korist. Ker ima cerkev od vojn velike dobičke, materialne ali nematerialne, podpira vojne. Da se opraviči pred javnostjo in svojimi verniki, pa vse to zapakira v pravičnost. Cerkveno zapoved ubijaj zapakira v pravičnost, saj bi jo sicer hitro razkrinkali kot lažnivko. Seveda je to velika prevara, kajti Bog je jasno rekel: Ne ubijaj! Tudi ni govoril o nobeni pravični vojni. O vojni pa govori Božji nasprotnik, ki ima svoj sedež nedaleč proč. Ta tudi podpira vojaško oboroževanje in s tem krajo ljudem, ki morajo kot davkoplačevalci financirati nekaj, kar je proti njim in jih siromaši, nekatere pa ubija.

Po slovenski ustavi je človekovo življenje nedotakljivo, po cerkvenem nauku pa je dovoljeno ubijanje. Kaj sedaj velja v Sloveniji: slovenska ustava ali cerkvena biblija, saj gre za nasprotje – po katoliškem nauku pa ima prednost cerkveni nauk, če je ustava v nasprotju z evangeliji. Če katolik v Sloveniji ubije nevernika, ali ga bo doletela cerkvena kazen? Kaj pa civilna? Če bi bil civilni kazenski sodnik katolik, bi moral poiskati način, da bi obdolženega katolika oprostil, saj uboj nevernika po cerkvenem nauku ni problematičen. Kajti tudi sodnik, ki je katoliške vere, mora pri sojenju na civilnem sodišču tako ali drugače delovati v korist katoliške cerkve. Pa tudi cerkveno pravo ima prednost pred civilnim, če sta si v nasprotju – seveda po nauku cerkve, kot že navedeno.

Za konec: Iz cerkvene zgodovine izhaja, da obstaja približno 150 svetnikov, ki so bili povezani z vojsko: ali so bili vojaki, ali so zavetniki različnih skupin vojakov ali so z njo povezani drugače. Cerkev trdi, da je bil že apostol Pavel “vojaški kaplan”, saj naj bi med plovbo po morju v Rim svetoval mornarjem in vojakom. Na soški fronti je bil vojaški kaplan Roncalli, ki je kasneje postal papež Janez XXIII.

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*